брачен

matrimonial, conjugal, marital, nuptial, connubial; marriage (attr.)
брачни врьзки marriage bonds; the yoke of marriage; matrimonial relations
брачна церемония a wedding (ceremony)
брачна възраст юр. age of consent
брачен договор a marriage settlement
брачен живот matrimony; conjugal/married life
брачно свидетелство a certificate of marriage; marriage lines
* * *
бра̀чен,
прил., -на, -но, -ни matrimonial, conjugal, marital, nuptial, connubial; marriage (attr.); \браченен договор marriage settlement; \браченен живот matrimony; conjugal/married life; \браченна възраст юр. age of consent; \браченна церемония wedding (ceremony); \браченни връзки marriage bonds; the yoke of marriage; matrimonial relations; \браченни клаузи юр. marriage articles; \браченни привилегии marital privileges; \браченно разпореждане юр. matrimonial order; \браченно свидетелство certificate of marriage; \браченно съдебно производство юр. marital/matrimonial proceedings.
* * *
conjugal; hymeneal{hi`minixl}; marital; marriage: a брачен settlement - брачен договор; married: брачен life - брачен живот; matrimonial
* * *
1. matrimonial, conjugal, marital, nuptial, connubial;marriage (attr.) 2. БРАЧЕН договор a marriage settlement) БРАЧЕН живот matrimony;conjugal/married life 3. брачна възраст юр. age: of consent 4. брачна церемония a wedding (ceremony) 5. брачни врьзки marriage bonds;the yoke of marriage;matrimonial relations 6. брачно свидетелство a certificate of marriage; marriage lines

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • брачен — прил. съпружески, сватбен, женитбен …   Български синонимен речник

 • брачен партньор — словосъч. съпруг, съпруга …   Български синонимен речник

 • деволуционо право — (лат. jus devolutions) право на пренесување на наследство според кое, ако умре едниот од брачните другари, целокупниот имот им припаѓа на децата, а другиот брачен другар има право само на доживотно уживање на тој имот …   Macedonian dictionary

 • кетуба — (хебр. ketubah, kesubah) еврејски писмен брачен договор …   Macedonian dictionary

 • конјугален — (лат. coniugalis) брачен, што се однесува на бракот сопружнички …   Macedonian dictionary

 • матримонијален — (лат. matrimonialis) што се однесува на бракот, брачен, сопружнички …   Macedonian dictionary

 • партнер — (анг. partner) 1. соучесник во игра, соиграч 2. соработник, другар, компањон, ортак 3. брачен другар, сопружник, љубовник …   Macedonian dictionary

 • брак — същ. женитба, бракосъчетание, съпружество, брачен живот същ. шкарто, негодно, за изхвърляне същ. сватба същ. негодна стока, отпадъци същ. остатъци, останки, изрезки, боклук, смет, отработена вода, канални води, изпражнения …   Български синонимен речник

 • сватбен — прил. брачен, женитбен, съпружески …   Български синонимен речник

 • съпруг — същ. брачен партньор, съпруга …   Български синонимен речник

 • съпруга — същ. жена, булка, невеста, благоверната същ. брачен партньор, съпруг …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.